top of page
Uw Privacy

Ons prioriteit

Privacyverklaring

Bloemen Terra Verde is een bedrijf waarvan de activiteit gebaseerd is op vertrouwen en transparantie in de dagelijkse relatie met onze klanten. De privacy en veiligheid van de gegevens die u ons toevertrouwt, hebben voor ons prioriteit.

 

De verplichtingen die verbonden zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verbindt Bloemen Terra Verde zich ertoe u in dit privacybeleid te informeren over de doelstellingen en de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld (dwz verzameling, opslag, verwerking, verzending en verwijdering) , ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verzameld, gedeeld en opgeslagen, met verwijzing naar 'best practices' op het gebied van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

 

​Ook verplichten wij ons om van onze Onderaannemers eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en veiligheid te eisen, aangezien zij uw persoonsgegevens in naam en in opdracht van Bloemen Terra Verde kunnen verwerken.


We gebruiken uw persoonlijke gegevens altijd met principes van transparantie en om ervoor te zorgen dat we u de beste service bieden.

Wie is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens

Ons Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Bloemen Terra Verde verwerkt.

 

​De verwijzingen in dit privacybeleid naar "Bloemen Terra verde" betekenen Maria Yolande & Zonen BV, met hoofdkantoor in Mechelsesteenweg 70, 2550 Kontich, België, met BTWnummer 0476 818 742 geregistreerd bij de Kruispuntbank van Begië. Maria Yolande & Zonen BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) en de aanvullende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van kracht is in de landen waarin zij actief is.

Bloemen Terra Verde en haar medewerkers zetten zich in om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de aan u gecommuniceerde doeleinden, en altijd op een veilige en verantwoorde manier.

Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen

In dit privacybeleid betekent de term "Persoonsgegevens" de reeks informatie die op u betrekking heeft en waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam, uw fiscaal identificatienummer, uw contactgegevens, uw transacties en uw interacties met ons omvatten.

We verzamelen sommige van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet van onze producten of diensten, onze website of een van onze mobiele applicaties gebruikt, of wanneer u contact met ons opneemt.

 

​We kunnen uw persoonsgegevens ook van andere bedrijven ontvangen, namelijk wanneer zij deze verzamelen, verwerken of opslaan als onderdeel van een dienstverlening die zij aan ons leveren.

Categorieën van persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen: 

Bloemen Terra Verde kan de volgende categorieën persoonlijke pads verzamelen:

Klantgegevens – volledige naam en e-mailadres – bij het abonneren op onze marketingcommunicatie;

 

Klantidentificatiegegevens – volledige of verkorte naam, adres, telefoon, e-mail en geboortedatum.

 

Gebruikersgegevens geregistreerd op sites:

 

A. Gebruikersidentificatiegegevens – naam, leeftijd, e-mailadres, adres, fiscaal identificatienummer, geboortedatum, contactpersoon, naam en leeftijd van kinderen – bij het aanmaken van een account op onze website;

 

B. Creditcardgegevens – naam van de kaarthouder, kaartnummer en respectieve geldigheid – bij betaling met creditcard;

 

Klantgegevens voor thuisbezorging - naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail, aankoopgegevens - bij het aanvragen van thuisbezorging van de gedane aankoop;

 

Klantgegevens voor artikelen in reparatie - naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail, aankoopgegevens, artikelgarantie - bij het aanvragen van reparatie van een artikel;

 

Gespreksopname voor contracten op afstand – opnemen en opnemen van gesprekken, opnemen van telefoonnummers;

 

Geleverde diensten - naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum, service-identificatie.

Hoe, waarom en met welke rechtmatigheid wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

​Facturatiebeheer – voor het uitgeven van facturen voor de aankoop van goederen en diensten;

Direct Marketing/ Marketing – om u te informeren over nieuws en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, marktonderzoek, reclame, enz.;

Gebruikersbeheer van websites of mobiele applicaties – zodat u online of via uw mobiele telefoon transacties kunt doen;

Leveringen aan huis – zodat wij uw aankopen op uw adres of opgegeven adres kunnen bezorgen;

Klantenbeheer - zodat we u de service kunnen bieden die u met ons hebt gecontracteerd.

Bloemen Terra Verde is gerechtigd uw gegevens te verwerken op grond van de overeenkomst die zij met ons heeft gesloten, alsmede op grond van het gerechtvaardigd belang van dit bedrijf. In het geval van marketing zullen wij uw toestemming vragen.

 

In situaties van direct marketing (d.w.z. in situaties waarin de houder producten/diensten heeft gekocht), kan Bloemen Terra Verde direct marketingcommunicatie van soortgelijke producten sturen op basis van legitiem belang.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons een online platform waarmee we producten en diensten aan onze klanten kunnen verkopen. Uw informatie kan worden opgeslagen in de Wix.com-database. Wix.com slaat uw informatie op beveiligde servers achter een firewall op.

Wix.com voldoet aan de PCI DSS-regels (Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) en wordt erkend als Tier 1-leverancier.

PCI DSS is een informatiebeveiligingsstandaard voor organisaties of bedrijven die creditcardbetalingen accepteren. Deze norm helpt bij het creëren van een veilige omgeving, het verbeteren van de kwaliteit van kaarthoudergegevens en het verminderen van creditcardfraude.

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om de gedefinieerde doeleinden te bereiken, in overeenstemming met de criteria die zijn gedefinieerd door de verordening of de wet.

Zodra de door ons ingestelde maximale bewaartermijn is bereikt, worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd of veilig vernietigd/verwijderd. De gegevens die zijn verzameld tijdens de activering van het account van de klant op onze website en door hem zijn ingevuld, worden verwijderd wanneer deze klant dit wenst en door hemzelf om een ​​dergelijke verwijdering uit te voeren.

Met wie kunnen we uw Persoonsgegevens delen?

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onderaannemers, als onderdeel van de diensten die door hen worden geleverd, zoals Bloemen Terra Verde-serviceproviders (bijv. informatietechnologiediensten, verzending van communicatiediensten, klantenondersteuningsdiensten). In dergelijke gevallen eisen we van deze onderaannemers dat ze voldoende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

​U heeft het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

A. Recht op informatie: aanvullende informatie opvragen over het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken;

B. Recht op inzage: inzage of inzage in de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens;

C. Overdraagbaarheidsrecht: verzoek om overdracht van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt;

D. Recht op correctie: verzoek om correctie of update van uw persoonsgegevens;

E. Recht op verwijdering: verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, wanneer de wet of het contract dit toestaat;

F. Recht op beperking: het verzoeken om een ​​beperking van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, terwijl wij deze corrigeren of eventuele twijfels over de inhoud of het gebruik dat wij ervan maken wegnemen;

G. Recht van verzet: we bieden u een kanaal om beslissingen op basis van uw persoonlijke gegevens aan te vechten.

 

U hebt ook het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken of te wijzigen, wanneer dit het gebruik ervan heeft gelegitimeerd.

Om uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens uit te oefenen, of wanneer u vragen heeft over het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken, dient u contact met ons op te nemen via onze e-mail info@bloementerraverde.com.

U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Bloemen Terra Verde gebruikt op haar Websites cookies die de prestaties en de browse-ervaring van haar Klanten/Gebruikers verbeteren, enerzijds de snelheid en efficiëntie van de respons verhogen en anderzijds de noodzaak elimineren om herhaaldelijk de dezelfde informatie.

Het plaatsen van cookies helpt de Websites niet alleen om het apparaat van de Klant/Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen, maar is ook essentieel voor het functioneren ervan.

 

​De cookies die door Bloemen Terra verde op haar Websites worden gebruikt, verzamelen geen persoonlijke informatie die de identificatie van de Klant/Gebruiker mogelijk maakt, maar slaan alleen generieke informatie op, namelijk het formulier of de locatie/het land van toegang van de Klant/Gebruiker en hoe ze gebruiken onder andere de Websites.

Cookies behouden alleen informatie met betrekking tot de voorkeuren van Klanten/Gebruikers.

​Updates van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan te zijner tijd worden bijgewerkt, wat zal worden bekendgemaakt.

bottom of page