top of page
Algemene Voorwaarden

Een unieke winkelervaring

orchideeën

Artikel 1 -
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: De persoon of het bedrijf dat een bestelling plaatst bij Bloementerraverde.com
Ondernemer: Maria Yolande & Zonen BV

Artikel 2 -
Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Maria Yolande & Zonen BV.

Tevens handelend onder de naam: Bloementerraverde.com

Registratieadres:

Maria Yolande & Zonen BV
Mechelsesteenweg 70
2550 Kontich
België
BTW-nummer: Be 0476 818 742
Handelsregister: RPH Mechelen

Contactadres:

Bloementerraverde.com
Mechelsesteenweg 70
2550 Kontich
België

Telefoonnummer: 03/230.59.72
E-mailadres: info@bloementerraverde.com

Bereikbaar:
Maandag t/m zaterdag: 10:00 uur tot 17:00 uur
Zondag en feestdagen gesloten
Of via info@bloementerraverde.com

 

Artikel 3 -
Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 -
Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 5 -
De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van wat bepaald werd in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaardt, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien Bloementerraverde.com reeds kosten gemaakt heeft, de bestelling alleen tegen een terugbetaling van de reeds gemaakte kosten worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis, etc).

Bloementerraverde.com hanteert een houdbaarheidsgarantie van vijf dagen. Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de foto op de website (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemen- en plantenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct zijn).

Artikel 6 -
De prijs

De prijzen getoond op de website staan in verhouding van het desbetreffende product. Prijzen zijn inclusief 6% BTW. Bijproducten zoals vazen, kaartjes, cellofaan, teddyberen, chocolade, kaarsen en andere accessoires worden gerekend met 21% BTW inbegrepen. De productwaarde is exclusief de leveringskosten. Binnen België wordt €5,00 aan leveringskosten toegevoegd.

Buiten België variëren kosten van producten en levering op aanvraag. Prijzen kunnen naargelang het seizoen, beschikbaarheid en de leveringsregio sterk variëren.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Bloementerraverde.com behoudt zich het recht om geldigheidsdata van eventuele kortingscodes en e-vouchers aan te passen. De consument en houder van een cadeaubon of e-voucher is zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. E-vouchers en kortingscodes zijn te gebruiken op de website tijdens het bestelproces (betaling). In geval van problemen kan de consument te allen tijde contact opnemen met de ondernemer om navraag te doen.

Bedrog, pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse en autoriteiten worden doorgegeven.

Artikel 7 -
Levering en uitvoering

Alle boeketten, bloemstukken en planten zijn gemaakt door een professioneel bloemist van Bloementerraverde.com. Bloementerraverde.com zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product.

Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.

Bestellingen die op werkdagen voor 17:00 uur geplaatst en door Bloementerraverde.com bevestigd zijn kunnen de volgende werkdag geleverd worden in België. Voor internationale bestellingen dient de bestelling minstens 24 uur op voorhand te zijn doorgegeven om levering te kunnen garanderen. Indien later dan deze tijdstippen besteld wordt, kan levering de volgende dag niet meer gegarandeerd worden, maar zal de levering zo spoedig mogelijk nadien plaatsvinden.

Bloementerraverde.com. garandeert geen leveringen op zondag en feestdagen. Bloementerraverde.com heeft het recht om bestellingen voor zondag of feestdagen op de werkdag ervoor of de eerstvolgende werkdag erna te leveren. Het Bloementerraverde.com kantoor is tevens gesloten op zon- en feestdagen en zal desbetreffende opmerkingen alleen gedurende werkdagen afhandelen. Bestellingen die geplaatst worden tijdens de sluitingsuren van het kantoor (bijvoorbeeld zondag ) worden niet ommiddellijk behandeld. Zij worden behandeld bij het openen van het kantoor.

Tijdstippen van leveringen zijn afhankelijk van de koerier. Doorgaans kunnen bestellingen op werkdagen tussen 9:00 uur en 19:00 uur geleverd worden. Bloementerraverde.com garandeert geen leveringstijdstippen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag op voorhand te worden doorgegeven om een correcte aflevering te kunnen garanderen.

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leveringsdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument heeft in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.

In geval van afwezigheid van de ontvanger kan de koerier het product bij de buren afleveren of een bericht nalaten voor een nieuwe levering de volgende werkdag. Deze leveringsopties zijn slechts richtlijnen, die de koerier naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen. In geval van afwezigheid van de ontvanger vervalt de garantie of verantwoordelijkheid van Bloementerraverde.com.

Artikel 8 -
Betaling

Online betalingen kunnen voltooid worden via kredietkaart, bankcontact en bank overschrijving. Voor zakelijke klanten is kopen op rekening mogelijk. Bij niet tijdige betaling kunnen extra administratie en of incassokosten in rekening worden gebracht.

De leveringskosten worden bij de productwaarde opgeteld. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Artikel 9 -
Klachtenregelins

Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 7 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven aan de ondernemer liefst schriftelijk per e-mail (info@bloementerraverde.com) of telefonisch. Bloementerraverde.com zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 -
Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11 –
Privacy

Bloementerraverde.com. behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Bloementerraverde.com zal onder geen beding zonder nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden.

Bloementerraverde.com verstuurd regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als de consument een bestelling plaatst of zich aanmeldt als vaste klant wordt zijn e-mail adres automatisch in het nieuwsbrief bestand opgenomen. Indien de consument de e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde afmelden via info@bloementerraverde.com.

Artikel 12 –
Overige

Al het materiaal op de Bloementerraverde.com website valt onder Bloementerraverde.com copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en plagiaat van teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van Bloementerraverde.com verboden.

Bloementerraverde.com behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op particuliere en zakelijke consumenten.

Bloementerraverde.com is onderdeel van Maria Yolande & Zonen bv en is gevestigd in België. Voor alle leveringen buiten België wordt het lokale BTW-tarief toegepast.

bottom of page